Jilles Flinterman / Aluin

Boudica - Iron Age Warrior Queen

Theater
wij en de wereld uit eigen stad
Miek Uittenhout
Boudica - Iron Age Warrior Queen

Als er in de geschiedenisboeken al iets staat over vrouwen, laat staan heldhaftige, reken er dan maar op dat dit verteld is door een man. Acteur Jilles Flinterman zet deze traditie voort… 

Jilles vertelt het verhaal van Boudica, de Keltische koningin die tot op de dag van vandaag wordt gezien als een symbool voor vrouwelijke razernij en toorn. Ze is een militaire leider die een leger opricht van meer dan 100.000 man tegen de Romeinse bezetter, een wreker van seksueel geweld en sloper van het patriarchaat, een brenger van gerechtigheid. Boudica, gedreven door pijn en woede, weigert te worden geregeerd door een buitenlandse, mannelijke indringer.

Een verhaal over feminisme, wraak, misogynie, brexit en druïden. Verteld door - natuurlijk - een man en zijn projector.

Tekst - Nasja Covers Spel, vormgeving en concept - Jilles Flinterman Eindregie - Victorine Plante