Voor bespelers

Techniek

bezoekadres: Ganzenmarkt 14, 3512 GD Utrecht
tel. techniek: 030-7210756
tel. algemeen: 030-2319666

Technische lijsten graag sturen naar: techniek@theaterkikker.nl

technisch coördinator Theater Kikker: Gijs ‘t Hoen | e-mail: techniek@theaterkikker.nl
hoofd techniek Theater Kikker/Podium Hoge Woerd: Gibson Houwer | e-mail: gibson.houwer@theaterkikker.nl

 

Technische informatie

Marketing

We zetten ons in om de marketing en publiciteit van voorstellingen zo goed mogelijk te organiseren. We geven je graag een overzicht van de activiteiten die wij inzetten en een overzicht van de materialen en acties die we van jou verwachten.

Kassa

Verkoopstanden
Wij informeren je graag over het aantal verkochte kaarten. Je kunt verkoopstanden per e-mail opvragen via kassa@theaterkikker.nl, of via de portal van DIP.

Gezelschapsplaatsen
We reserveren gezelschapskaarten voor elk gezelschap, zoals dat in het contract is afgesproken. Wij horen graag of je gebruikmaakt van deze plaatsen. Het is alleen mogelijk om de gezelschapskaarten te reserveren via e-mail: kassa@theaterkikker.nl.

Administratie

Contracten en borderellen
Voor het opvragen van contracten en borderellen verzoeken wij je te mailen naar sebastiaan.tlam@theaterkikker.nl.   

Zakelijke informatie
Factuuradres:
Stichting Theater Kikker
Ganzenmarkt 14
3512 GD Utrecht

e-mail: fa@theaterkikker.nl            

Contact:                                        
Sebastiaan ’t Lam – Hoofd Bedrijfsvoering: sebastiaan.tlam@theaterkikker.nl

Bankrekeningnummer: NL92RABO0302301518 t.n.v. Theater Kikker
BTW-nummer: NL002881664B01
KvK-nummer: 41177450
RSIN: 002881664

Meldpunt MORES

Ons theater is een veilige omgeving en we hopen dat medewerkers, vrijwilligers en gezelschappen zich ook daadwerkelijk veilig voelen in ons theater. Ervaar je toch grensoverschrijdend gedrag? Meld het bij MORES, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen Nederlandse culturele en creatieve sector. Dit meldpunt en de vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk. Kijk voor meer informatie op www.mores.nl.