07-10-2022

"Alle losse vondsten maken samen het verhaal van Theater Kikker compleet"

In kader van Kikker50 staat er tot en met het einde van dit jaar een expositie over 50 jaar Theater Kikker in de hal van ons theater. Bureaumedewerker Irene Boef werkte mee aan de realisatie van deze expo en vertelt hoe deze tot stand kwam.

Met wie heb je tijdens het realiseren van de expo samengewerkt?

Om inzicht te krijgen in wat er zich in bepaalde periodes heeft afgespeeld in het rondom Theater Kikker, heb ik verschillende gesprekken gevoerd met oud-medewerkers, -bestuursleden en –vrijwilligers. Aan de hand daarvan hebben we het ontstaan en de ontwikkeling van het theater in kaart gebracht en de basis gelegd voor de expositie.

Voor de vormgeving van de expo hebben mijn collega Sebastiaan en ik Elène Hulleman ingeschakeld. De bouw van de expo heeft Maarten Nico op zich genomen.  Veel mensen hebben hun steentje bijgedragen in het meedenken en delen van archiefmateriaal. En natuurlijk door het insturen van een anekdotes.

Wat heb je door het realiseren van de expo over Theater Kikker ontdekt?

Dat er bij Theater Kikker veel mogelijk is en je de ruimte krijgt om te experimenteren, te proberen. Dat is een terugkerende factor geweest in alle gespreken die ik met oud-medewerkers heb gevoerd en is kenmerkend voor Theater Kikker. Zelf heb ik dat ook mogen ervaren. Ik werk als bureaumedewerker bij Theater Kikker en kreeg bij het uitvoeren van dit project veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Ik vond dat heel leuk en ook heel waardevol.

Kunnen mensen nog een bijdrage leveren aan de expo?

Ja zeker, heel graag zelfs! In de hal waar de expo staat, vind je kaartjes waar je jouw anekdote op kan schrijven. Dit kaartje kan je vervolgens in de brievenbus doen en dan verwerken we jouw verhaal in de expo. Je mag ook jouw anekdote mailen naar kikker50@theaterkikker.nl.