Guiot Duermeijer

Guiot Duermeijer

Guiot Duermeijer is schrijver, maker en muzikant in Utrecht.

In zijn voorstellingen en installaties maakt hij via een lappendeken aan gedachten en gevoelens binnenwerelden zichtbaar voor buitenstaanders. Als bode-verhalen in een Griekse tragedie roepen zijn monologen een beeld op dat wij voor ons mogen zien. Pijnlijk soms, maar het moet wel verteld.

In zijn spoken word performances stelt hij sociaal-emotionele onderwerpen bij jongeren centraal. Jongeren zijn bij zijn voorstellingen en performances niet alleen de inspiratiebron, Guiot geeft de jonge acteurs ook een stem in het maakproces.

Daarnaast brengt hij in theatrale tekstinstallaties de kwetsbare mens in de volle breedte voor het voetlicht, van de vroege ochtend tot de late avond van het leven.