De Eenzamen

De Eenzamen
Anita Pantus

De Eenzamen creëert interdisciplinaire theatervoorstellingen vanuit de reflectie op en het onderzoek naar existentiële vraagstukken. Ze opereren hierbij telkens op de grensvlakken van genres en disciplines, van kunst en kitsch, van intuïtie en analyse, van amateur en professioneel. Theatermaker Jordi Möllering is sinds 2020 vast lid van De Eenzamen. Daarvoor was hij vast lid van het Amsterdamse collectief de Theatertroep. Zijn eerste voorstelling bij dit gezelschap was de solo Ontgoocheld.