Collectief BLAUWDRUK

Collectief BLAUWDRUK

Romijn Scholen, Tijn Panis, Bram Walter en Emma van Zandvoort zijn samen collectief BLAUWDRUK. Ze maken larger-than-life locatietheater, doordrongen van vettig barokke theatraliteit. Op basis van een aangrijpend herkenbare, menselijke eigenschap of neiging gaan ze aan de haal met een literaire bron. Ze pakken stoffige boeken uit de boekenkast, trekken die volledig uit elkaar en bouwen van de resten een grootse, nieuwe fictie. Van een eindeloos persoonlijk, kleinmenselijk niveau tot een onvoorstelbaar breed, maatschappelijk niveau, testen ze de invloed van de menselijke aard op de manier waarop we samenleven. Ondanks de chaotische, post-moderne wereld waarin wij leven, gaat het collectief als millennials - tegen beter weten in - toch op zoek naar een BLAUWDRUK van de mens. 

Romijn, Bram en Tijn leerden elkaar kennen op de Arnhemse Toneelschool, waar ze elkaar vonden in een grote passie voor taal en grote theatraliteit. In 2021 is producent Emma lid geworden van het collectief. Eerdere voorstellingen zijn Ik Hoop Op Zegen, Hikikomori, Recht Op De Hemel en Paradijs Aan Het Einde.