SPRING Academy

SPRING: PrikkelTalk

Specials & festivals
PrikkelTalk

Ons brein alle dagelijkse prikkels zou doorlaten wordt het chaos in ons hoofd. En ook in ons lijf! Wat gebeurt er op dit moment in de maatschappij dat overprikkeling en aandachtproblematiek voor zoveel mensen een thema is? Hoe verwerken ons brein en lichaam alles wat er binnenkomt? En hoe kunnen we ons verplaatsen in iemand bij wie prikkelverwerking anders werkt dan bij onszelf?  

Dit zijn vragen die Schweigman&, vanuit haar expertise in de belichaamde ervaring, deed besluiten onderzoek te doen naar het fenomeen prikkelverwerking, zowel op fysiologisch als op sociaalmaatschappelijk niveau. Dit onderzoek resulteerde in 2023 in de tentoonstelling Prikkel op Buitenplaats Doornburgh in Maarssen. Lichtgang - een van de installaties die Schweigman& ontwikkelde voor de tentoonstelling is nu te ervaren op SPRING. 

In deze PrikkelTalk gaat Boukje Schweigman dieper in op de fenomenologische benadering Lichtgang en de inzichten die het onderzoek hebben gegeven. Ze vertelt over deze installatie die ze samen met performancekunstenaar Johannens Belinkx ontwikkelde en over hoe deze installatie onderdeel is van Prikkel en route. In Prikkel en route- een serie installaties en performances die spelen met de zintuiglijke waarneming - komen niet alleen de zintuigen waarmee we allen bekend zijn aan bod (horen, zien, ruiken, proeven en voelen), maar ook de interne zintuigen waarover we minder weten: de interoceptie (interne prikkels), het evenwichtsorgaan en de proprioceptie (het lichaamsbewustzijn). 

Boukje Schweigman vertelt in de PrikkelTalk over de werking van deze zintuigen en over prikkelverwerking in het algemeen. Het publiek ondergaat binnen de installaties verschillende zintuiglijke sensaties die een direct effect hebben op het lichaam en de beleving van de buitenwereld. Hoe de wereld bij ons binnenkomt bepaalt vervolgens hoe we daarop reageren, hoe we de signalen interpreteren en ons gedrag. En dat gaat bij iedereen anders. Door het gesprek aan te gaan over wat ieder heeft ervaren kunnen we meer begrip krijgen over de verscheidenheid van onze prikkelverwerkingsystemen en over neurodiversiteit. En gaan we wellicht ook elkaars gedrag beter kunnen begrijpen.  

“Fenomenologie heeft alles te maken met onze prikkelverwerking en als je diep in dit onderwerp duikt dan raak je aan de basis van ons bestaan. Hoe ervaren wij onszelf en de wereld om ons heen? Hoe deze bij ons binnenkomt bepaalt vervolgens weer hoe we op onze omgeving reageren. Hoe nemen we waar en wat is werkelijkheid? Het leverde veel inspirerende vragen en inzichten op.

Boukje Schweigman 

do 30 mei
17:00u
Foyer Kikker
 
tickets
do 30 mei
17:00u
Specials & festivals