vacature


 

Directeur Theater Kikker & Podium Hoge Woerd

Theater Kikker is een veelzijdig theater in het centrum van Utrecht, gespecialiseerd in eigentijds toneel, hedendaagse dans en jeugdtheater. Het beschikt over twee zalen (170 en 70 zitplaatsen) en programmeert ruim 300 voorstellingen per jaar, naast 150 activiteiten van festivals en andere huurders. Met zijn op vernieuwing gericht programma heeft Theater Kikker een gidsfunctie om bezoekers mee te nemen langs minder gebaande paden. Podium Hoge Woerd is een nieuw theater in Leidsche Rijn met een zaal voor 229 bezoekers; het biedt een breed, kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk programma, primair toegesneden op Utrechters ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal. Podium Hoge Woerd maakt samen met een museum, een stadsboerderij en een café/restaurant deel uit van Castellum Hoge Woerd. Podium Hoge Woerd beschikt in het Castellum tevens over een openluchtpodium. Jaarlijks programmeert Podium Hoge Woerd circa 150 voorstellingen, naast zo’n 70 verhuringen. Voor beide theaters geldt een bijzondere verantwoordelijkheid voor aanbod uit de eigen stad. Beide theaters worden geëxploiteerd als één bedrijf.

Vanwege het aankomend vertrek van de huidige directeur van Theater Kikker en Podium Hoge Woerd zoeken wij een bevlogen cultureel leider met aantoonbaar artistiek en zakelijk inzicht als nieuwe

ALGEMEEN DIRECTEUR (m/v)

Over de functie:
Als algemeen directeur ben je het boegbeeld van beide podia. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, vertaling en uitvoering van een strategische en artistieke langetermijnvisie op de toekomst van beide podia in hun eigenheid en in hun onderlinge samenhang. Je verwoordt dit beleid in een nieuw vierjarenbeleidsplan 2021-2025, inclusief begroting, dat de basis is voor meerjarige subsidiëring door de gemeente en dat eind 2019 moet worden ingediend.

Als eindverantwoordelijke voor de programmering werk je samen met de twee programmeurs aan het artistieke profiel van beide theaters en de organisatie als geheel. Je hebt een scherp beeld van het artistieke profiel van de beide podia en weet dat samen met de programmeurs om te zetten in een prikkelend programma. Je hebt daarbij oog voor een optimaal publieksbereik. Bijzondere aandacht heb je voor de opbouw van een cultureel diverse invulling van het programma en een dito publieksbereik. Je durft nieuwe inhoudelijke initiatieven te nemen, zowel programmatisch als organisatorisch.

Je bent ondernemend ingesteld en daarnaast financieel en zakelijk goed onderlegd. Je draagt zorg voor een gezonde financiële bedrijfsvoering en weet die bij tegenvallers bijtijds en effectief bij te sturen. Je bent verantwoordelijk voor organisatorische continuïteit waarin je slaagt de samenhang én de verscheidenheid van beide podia met elkaar te verenigen.

Je stelt je team en de makers om je heen in staat om een leidende rol te vertonen als het gaat om diversiteits- en identiteitsvraagstukken, zowel in de programmering als in het publieksbereik. Wij zoeken iemand die in dit veranderende speelveld als gesprekspartner en verbinder voor alle stakeholders kan opereren. Stichting Theater Kikker streeft naar een diverse samenstelling van haar personeelsbestand.

Voor subsidiënten en andere externe relaties ben je een toegankelijk aanspreekpunt. Je bent sterk gericht op samenwerking met stedelijke partijen die kunnen bijdragen aan de positie van de beide theaters. Je vertegenwoordigt beide theaters in lokale en landelijke overlegorganen.

Je personeelsbeleid kenmerkt zich door een gebalanceerd taak- en mensgericht leiderschap. Je weet je medewerkers mee te nemen in het uitgezette beleid, je inspireert hen en daagt hen uit. Je benut de inbreng van de hoofden techniek, publiek en bedrijfsvoering die samen met jou het managementteam vormen. Daarnaast geef je direct leiding aan de beide programmeurs van Theater Kikker en Podium Hoge Woerd.

Je hebt een scherpe antenne voor ontwikkelingen in de markt en de cultuursector in relatie tot de doelstellingen van de organisatie en weet hierop in te spelen. Je weet kansen te benutten, zowel in programmering als in fondsenwerving.

Al met al ben je als directeur iemand die – daarin gedreven door een heldere inhoudelijke en zakelijke visie – op natuurlijke wijze leiding geeft en communicatief sterk is. Je bent inventief, daadkrachtig, resultaatgericht, koersvast en ondernemend.

Ten slotte: als directeur van twee lokaal gerichte podia ben je bij voorkeur woonachtig in omgeving Utrecht/Leidsche Rijn of ben je bereid je daar spoedig te vestigen.

Wat we bieden:
Wij bieden een aanstelling vooralsnog van één jaar op basis van 32-36 uur per week. Salariëring ontleend aan Bezoldigingsrichtlijn Directeuren van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia, conform schaal 9b. Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Nederlandse Podia.

Over de organisatie:
Stichting Theater Kikker is verantwoordelijk voor programmering en exploitatie van twee theaters in Utrecht, elk met een eigen inhoudelijk profiel, maar met een gecombineerde bedrijfsvoering.
De Stichting heeft een personeelsformatie van 20 fte en ontvangt exploitatiesubsidies voor haar beide theaters van de gemeente Utrecht. De Stichting kent een bestuur-model met gedelegeerde verantwoordelijkheden voor de directie.

Geïnteresseerd?
Stuur je motivatiebrief met CV t.a.v. het bestuur vóór 4 januari a.s. naar vacature@theaterkikker.nl. Ook voor vragen en meer informatie over de vacature kun je terecht op dit e-mailadres.

Verder lezen?
Download onderstaande documenten:

Ondernemingsplan 2017-2020 Theater Kikker

Ondernemingsplan 2017-2020 Podium Hoge Woerd

Adviesteksten 2017-2020

Financieel verslag 2017 inclusief Bestuursverslag Stichting Theater Kikker

Werkplan 2019 Theater Kikker en Podium Hoge Woerd

Stichting Theater Kikker Begroting 2019 t.b.v. Gemeente Utrecht

Organogram Stichting Theater Kikker 2017


terug naar boven Λ