Zooming in on loss - Ann Van den Broek / WArdwaRD

do 01 januari

Zooming in on loss

Ann Van den Broek / WArdwaRD

In deze intieme voorstelling wordt het verband tussen zintuigen, beweging en geheugen verbeeld. Van den Broek zoomt in op details van geheugenverlies, zoals veranderingen in emoties en gezichtsuitdrukking. Ook de relatie  tussen herinnering en zintuigelijke waarneming is een thema. Naast de belevingswereld van de persoon die geheugenverlies ondergaat, richt Van den Broek zich ook op de consequenties voor de omgeving. Camera en live geluid zijn belangrijke elementen in deze traag opgebouwde voorstelling. Beide hulpmiddelen brengen bijzondere elementen dichter bij de toeschouwer.

EXTRA: inleiding met Ilka de Wilde op 7 mei, 19.30u
terug <

voorstellingsinformatie
website
concept & choreografie
Ann Van den Broek
Locatie
Grote Zaal
Rio Staelens

Niet alleen het contact met mensen verliezen, maar ook niet meer snappen wie dat is in de spiegel of waar je bent, overgeleverd aan een gefragmenteerd spel van licht en duister, opgesloten in de stuurhut van een bootje dat langzaam onder gaat, het wordt allemaal stap voor stap met veel gevoel gebracht.

Ook dit tweede deel in een fascinerende cyclus over dementie is donker van toon.

Treurige schoonheid zit in de compositie van geestelijke aftakeling: het intrekken van de draden naar de buitenwereld, een dreunende hartslag, een steeds duisterder wordende ambiance, zwaar zuchten, enkele oplichtende momenten.

The Memory Loss Collection is een groot project waarin Ann Van den Broek aandacht vraagt voor het functioneren van de hersenen en het effect van geheugenverlies. Zooming in on Loss is de tweede voorstelling in deze reeks.

Blueprint on memory is deel een van het project The Memory Loss Collection.

Ann Van den Broek stapelt succes op succes met haar gedurfde, vernieuwende en confronterende voorstellingen. In de loop der jaren heeft ze een succesvol eigen stempel weten te drukken op de dans in België en Nederland. Uitgangspunt voor haar werk zijn emoties en menselijke gedragspatronen. Wat drijft de hedendaagse getroebleerde mens? ‘Instinctief’, ‘explosief’, ‘maniakaal gedetailleerd ‘ en ‘grillig’ zijn woorden die op haar werk van toepassing zijn.

Rio Staelens
bekijk alle voorstellingen

terug naar boven Λ